Logo
1.0.126

Όροι συμμετοχής στις εβδομαδιαίες προσφορές του casino PS.GR

 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στις προσφορές έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει τα 21 έτη, που διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και θα ακολου­θήσει όλα τα βήματα που αναφέρονται στους όρους της εκάστοτε προσφοράς.

Δεν επιτρέπεται η συµµετοχή ατόµων κάτω των 21 ετών. Συµµετοχές ατόµων κάτω των 21 ετών θα θεωρούνται αυτοµάτως άκυρες.

Από τις προσφορές αποκλείονται: α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών, β) πρό­σωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διαχείριση της προσφοράς, γ) σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων σε πρώτο (α’) και δεύτερο (β’) βαθμό.

2. Τρόπος Συμμετοχής. Οι συγκεκριμένοι όροι συμμετοχής και επιβράβευσης της κάθε προσφοράς περιγράφεται αναλυτικά στην εκάστοτε προσφορά.

3.Ανάδειξη – Ενημέρωση Νικητών. Οι νικητές των προσφορών με έπαθλο δωρεάν περιστροφές θα αναδειχθούν εφόσον πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται αναλυτικά σε κάθε είδος προσφοράς.

Οι νικητές των προσφορών κληρώσεων  θα αναδειχθούν με ηλεκτρονική κλήρωση.

Στην κληρωτίδα θα τοποθετηθούν όλα τα ονόματα των παικτών που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στην εκάστοτε κλήρωση βάσει των όρων που διέπουν την κάθε προσφορά.

Η κλήρωση θα γίνει με τυχαία επιλογή των νικητήριων συμμετοχών μέσω ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο αποκλείει πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η κλήρωση θα γίνεται στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρείας, ενώπιον εκπροσώπων της εταιρείας. Οι Νικητές της κληρώσεως θα ειδοποιηθούν από εκπρόσωπο του Διοργανωτή (μέσω email ή τηλεφωνικώς). Οι νικητές θα ειδοποιηθούν και θα λάβουν το έπαθλό στο λογαριασμό τους τους την επόμενη εργασιμη ημέρα από την ημέρα λήξης της προσφοράς

4. Ευθύνη. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορί­ζεται απο­κλει­στικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Ο Διοργανωτής δεν θα φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, έναντι οποιου­δήποτε συμμετέχοντα για οποιαδήποτε αιτία.

5.Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στη σελίδα στον διαδικτυακό τόπο https://www2.pamestoixima.gr/el/games#/

6.Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να παρατείνει, να ανα­βά­­λει, να μαται­ώ­σει ή/και να επαναλάβει οποτεδήποτε τις προσφορές, κα­θώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, συμπε­ρι­λαμβανομένης της Διάρκειας των προσφορών και της ημερομηνίας διεξα­γω­γής των κληρώ­σεως, για οποιονδή­ποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση του, ενημερώνοντας σχετι­κά μέσω ανακοί­νωσης που θα αναρτηθεί στο site https://www2.pamestoixima.gr/el/games#/, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.

7. Προσωπικά Δεδομένα. Με τη συμμετοχή στις προσφορές οι συμμετέ­χοντες συγκατατίθενται στην τήρηση και επεξεργασία (με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματο­ποιημένων μεθόδων) των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτούς τους ίδιους, από το Διοργανωτή ή/και από άλλα τρίτα πρόσωπα, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, προς το σκοπό της διεξαγωγής των παρόντων προσφορών, της ανακή­ρυξης των Νικητών και της δημοσίευσης των αποτελε­σμάτων των προσφορών. Η τήρηση των ανωτέρω αρχείων με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχό­ντων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις Απο­φά­σεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομέ­νων Προσωπικού Χαρακτή­ρα.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων των προσφορών δεν θα διαβι­βα­σθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των Νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Τα προσωπικά δεδομένα θα καταστραφούν μετά την απόδοση των Δώρων στους Νικητές του Διαγωνισμού.

8.Αποδοχή των Όρων. Οι συγκεκριμένοι όροι λειτουργούν επικουρικά στους γένικους όρους και προϋποθέσεις

 

 

 

1.0.126